Loading...

J. S. Bach: Hegedű fúga G-moll szóló BWV 1001 “Karácsony” II. kötet

9900 Ft

A kiadvány az urtext kiadás alapján készült. Szerkesztette, színes hangokkal, ábrákkal és magyarázatokkal ellátta Ábrahám Márta és Dukay Barnabás, 2021.

 

A g-moll fúga (BWV 1001) a BioBach-Music Kiadó gondozásában megjelenő J. S. Bach Három szólóhegedű fúga Tricentenáriumi 1720-2020 különleges összkiadásának a 2. kötete.

A kiadvány szöveges bevezetőjében a szerkesztők röviden ismertetik a fúga műforma sajátosságait, a fúgaelemzés terminológiai kérdéseit. Felvázolják a g-moll fúga szerkezeti és motivikai elemzését és az elemzés során feltárt belső formai összefüggések zenén túlmutató, szimbolikus jelentéstartalmát.

A második rész tartalmazza a Colorful BACH technikával készült kottát, melyben színes hangok térkép-szerűen segítik a tájékozódást, transzparenssé teszik a fúga belső felépítését és szerkezetét. Színkód segíti a tájékozódást a témák, kontraszubjektumok és ellenpontok között, ezáltal világosan felismerhetők a fordítások, torlasztások és kettős ellenpontok. A mai fiatal hegedűs generáció számára kompakt áttörést, paradigmaváltást jelenthet a darab organikus felépítésének a megismerése. Művelt zenerajongók, vonós, billentyűs, zenetudományi és zeneszerző szakos tanárok és diákok, valamint előadóművészek számára elengedhetetlen segédeszköz Ábrahám Márta és Dukay Barnabás alapvető könyve, hiszen egy muzsikusnak ismernie kell nemcsak magát a g-moll fúgát, hanem a kánon- és fúgaszerkesztés bachi logikáját és rendjét is.

Oldalak száma: 28
ISMN 979-0-801675-85-9
Kiadó: BioBach-Music Könyv-és Zeneműkiadó