KIADVÁNYAINK

Chaconne elemzések

Ábrahám Márta hegedűművész évtizedes kutatómunkát felölelő új kiadványa, a Chaconne-kézikönyv J. S. Bach legnépszerűbb hegedűművének, a Chaconne-nak (BWV 1004) az elméleti és gyakorlati tanulmányozásához kínál útmutatót.

A könnyen kezelhető, világos és áttekinthető kétkötetes kiadvány (könyv és kotta) jelentősen megkönnyíti a Chaconne értelmezését, tanulását és előadását.

Hegedűfúga elemzések

J. S. Bach Három szólóhegedű fúga Tricentenáriumi 1720-2020 különleges összkiadása.

Az egyes kötetek röviden ismertetik a művek keletkezéstörténetét, szerkezeti és motivikai elemzését és az elemzés során feltárt belső formai összefüggések zenén túlmutató, szimbolikus jelentéstartalmát, majd pedig a a Colorful BACH technikával készült kottát, melyben színes hangok térkép-szerűen segítik a tájékozódást, transzparenssé teszik a fúga belső felépítését és szerkezetét. 

CD-k

Művek Ábrahám Márta hegedűművésznő előadásában.