Fedezd fel Bach zenéjének rejtett belső világát!

A Colorful BACH kották vizuálisan segítik Bach zenéjének a tanulását, megértését, előadását. Ábrahám Márta hegedűművész, Bach-kutató innovatív kottáival könnyebb, gyorsabb és hatékonyabb a tanulás!

RÓLAM

Dr. habil. Ábrahám Márta

hegedűművész, Bach-kutató, a Budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem professzora és az Ábrahám Consort régizene együttes koncertmestere és művészeti vezetője vagyok.

2012 óta elmélyülten kutatom és elemzem Johann Sebastian Bach zenéjét.

Misszióm, hogy megújítsam és megkönnyítsem Bach hegedűműveinek a tanulását és előadását a mai fiatal muzsikus generáció számára.

Rejtett idő-kód és szimbólumok Bach zenéjében

Átfogó zeneelméleti és előadóművészi kutatásaim során sikerült megfejteni Bach zenei nyelvének logikai rendszerét és szimbolikus jelentéstartalmát. 

Felfedeztem a Három partita és szólószonáta sorozat (BWV 1001-1006) tételeinek komplex rendszerbe ágyazott zenei összefüggéseit és zenén kívüli tartalmait. 

A Chaconne szerkezetébe rejtett idő-kód és a három hegedűfúga szimbolikus mondanivalójának dekódolása zenetörténeti jelentőségű áttörést és paradigmaváltást hozott.

Az elemzések eredményeire építve fejlesztettem ki a Colorful BACH innovatív zenepedagógiai módszeremet.

Dukay  Barnabás zeneszerzővel együtt 2012 óta elmélyülten foglalkozom Johann Sebastian Bach zenéjével. Figyelmünk elsősorban a hegedűművekre, azon beül is a partiták és szólószonáták kutatására, elemzésére irányul. Munkánk hiánypótló nemcsak hazai, de nemzetközi viszonylatban is.    

J. S. Bach hegedűfúgák és Ciaccona elemzés” tantárgy keretei között osztjuk meg kutatási eredményinket a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen. E témakörben több ízben tartottunk előadást, prezentációt a Zeneakadémián, a FUGA-ban, az Építészeti Kamarában és a Jerusalem Academy of Music and Dance-ban.

2017-ben megjelent a Dukay Barnabással közösen írt magyar és angol nyelvű könyv és CD, a RÉSZLETEK AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGBÓL, Johann Sebastian Bach nevezetes hegedű Ciaccona-nak a részletese elemzése.

A mű szerkezetébe rejtett időkód felfedezése a 21. századi Bach-kutatások egyik legjelentősebb eredménye.

Az óriási sikerű kötetről több külföldi és hazai neves szakember elismerően nyilatkozott, többek között Kamp Salamon, Batta András, Ton Koopman és Christoph Wolff.

2021-ben jelent meg a nemzetközileg is jelentős érdeklődésre számottevő, tudományos igényű kottasorozat J. S. Bach három hegedűfúgája elemzésének Tricentenáriumi Ünnepi összkiadása. Az elsősorban oktatási célra kialakított forradalmian új vizuális megjelenítési módszer a maga nemében egyedülálló.

A kiadvány hiánypótló, az igényes előadói koncepció kialakítását megelőző szellemi munka lehetőségét kínálja vonós-hangszeres, gitáros tanároknak és diákoknak. Zeneelmélet tanárok és zeneszerzők szakmai érdeklődésére is számot tarthat, új távlatokat nyithat a Bach-kutatók előtt.

A legújabb publikáció a Chaconne-kézikönyv 2023 tavászán jelent meg magyar és angol nyelven.

Kiadványainkról mondták

A Colorful BACH kották új perspektívái Bach zenéjéhez

Vizuális polifónia

A Colorful BACH innovatív zenepedagógiai módszer vizuális eszközökkel; színekkel, római és arab számokkal, egységes zeneelméleti rendszer alapján differenciálja a szólamokat, és a zene alkotóelemeit.

A színes kották forradalmian új módon, rétegeiben láttatják a többszólamú zenét, térkép-szerűen segítik a tájékozódást a kottában, transzparenssé teszik Bach hegedűműveinek a felépítését és szerkezetét.

A Chaconne és a fúgák értelmezése és előadása így nem erőfeszítés többé, hanem szemet és fület gyönyörködtető intellektuális élmény.

A Colorful BACH kiadványok – szakkönyvek, kézikönyvek, poszterek – mindenkit hozzásegítenek ahhoz, hogy jobban megértsék és átéljék Bach zenéjének az üzenetét. 

Navigáció

 • A színes kották megmutatják a Chaconne és a fúgák polifón szerkezetének belső rendjét,
 • kiemelik a polifonikus szövetbe ágyazott témákat, kontraszubjektumokat, torlasztásokat, fordításokat, kettős ellenpontot,
 • követhetővé teszik a vízszintes-függőleges zenei folyamatokat,
 • megvilágítják a helyes szólamvezetést,
 • transzparenssé teszik a fúgák formáját és felépítését.

Elemzés

 • A színes kották a leghitelesebb eredeti forrásra, a Berlini Állami Könyvtárban őrzött autográf kéziratra támaszkodnak,
 • a művek részletes formai, szerkezeti és motivikai elemzéseire épülnek,
 • feltárják Bach szándékait, zeneszerzői eszközeit, és az általuk megvalósított koncepciót,
 • megvilágítják Bach zenei nyelvének páratlan gazdagságát.

Interpretáció

 • A színes kották megkönnyítik a Chaconne és a fúgák memorizálását és a tanulási folyamatot,
 • magasabb intellektuális szintre emelik a fúgák értelmezését,
 • eligazítást adnak előadói kérdésekben, biztos alapot teremtve egy igényes interpretációhoz.

Kerülj közelebb Bach zenéjéhez!

Hagyományos (fekete) kotta

(színes) Colorful BACH-kotta

Hagyományos (fekete) kotta

(színes) Colorful BACH-kotta